ประกาศ "ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)"

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด :