โครงการเกาะสำโรงเก้าสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

โครงการเกาะสำโรงเก้าสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด  ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 และ 10-11 เมษายน 2564

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: