ประกาศกำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2563

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศ

กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  และค่าธรรมเนียม  ประจำปี 2563