ประชาสัมพันธ์ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563"

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด  :