ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564"

โพสต์ข้อมูลโดย :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด  :