ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากจังหวัดชัยนาท  ณ  บริเวณต้นจามจุรียักษ์  หมู่ที่ 5  ตำบลเกาะสำโรง  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: