โครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ ภายในตำบลเกาะสำโรง 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

           เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข  ได้จัดโครงการกำจัดขยะมูลฝอยฯ ภายในตำบลเกาะสำโรง  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนำบลเกาะสำโรง  ผู้นำชุมชน  และประชาชนภายในตำบลเกาะสำโรงเข้าร่วมกิจรรม  ณ  ศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: