การมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง นำโดยท่านนายกธนาสิทธิ์ จันทร์โสม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน อบต.เกาะสำโรง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: