รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลเกาะสำโรง 

โพสต์ข้อมูลโดย : แก้วตา ประยูรโต

คำอธิบายภาพ: